เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 หมู่ที่ 8 อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ 077-539-072

อีเมล์ : admin@phato.oss.in.th

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลพะโต๊ะ